TANDEM INŠTRUKTOR

Zdravko Kreslin

  • USPA mednarodna licenca: D-29281,Rating: Uspa coach, Uspa Tandem Instruktor (UPT Sigma Vector)
  • United Parachute Technologies pooblastilo: tandem pilot
  • SLO licenca: 0425/3756, Pooblastilo: Tandem pilot-inštruktor.
  • Imamo dovoljenje za izvajanje tandemskih skokov v Sloveniji od agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije.

Telefon: 041 388 950

kreslin-zdravko  Kdo smo kreslin zdravko

KAMERA

David Kreslin

  • SLO licenca: 0411/5622

Telefon: 040 988 982

david_kreslin  Kdo smo david kreslin